Børn & Unge

Bevægelse, læring & leg

Ta' fat om dansen
Jeg har været projektansat som danseformidler hos Dansefyrtårn Nord.
Det bragte mig rundt for at undervise børn på skoler i hele Nordjylland som led i satsningen "Ta' fat om dansen".
Mottoet for aktiviteterne var, at det skulle være "inspirerende, livgivende og udfordrende".
Læs mere.

Hvorfor skal børn og unge danse?
Fri dans – eller "kunstnerisk skabende bevægelse" – kan skabe et trygt rum, hvor intet er rigtigt eller forkert, men hvor kroppen er fri til at udtrykke egen opfattelse af f.eks. en tangplante, en høne eller et insekt.
Der opstår et nyt sprog for gruppen, som ikke blot kan understøtte læring, men også er med til at styrke de sociale kompetencer og lægge grundstenen til et stærkt fællesskab.
Det er derfor, jeg er danseformidler. For at gøre læring til leg, for at skabe kreative muligheder, for at styrke og stimulere kropslighed, motorik, fantasi og fællesskab.